titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.03.02.  | Névnap: Lujza   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Beledi Általános Iskola

  • Az iskola hivatalos neve: Beledi Általános Iskola
  • Cím: 9343 Beled, Rákóczi u. 122.
  • Telefon/fax: 96/257-144
  • Email: beledisk@vivamail.hu

Iskolánk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által működtetett intézmény, ahol 1-8. évfolyamos tanulók általános iskolai nevelése és oktatása folyik. Beiskolázási körzetünkhöz tarozik Dénesfa, Edve, Gyóró, Rábakecöl, Répceszemere és Vásárosfalu általános iskoláskorú tanulóinak ellátása. Az iskola több épületben működik. Az alsó tagozatosok a Rákóczi u. 111., a felsősök a Rákóczi u. 122. sz. alatti épületben tanulnak. A tantestület létszáma 23 fő. Tanulóink létszáma a 2013/2014. tanévben 299 fő. Ebből 139 az alsós, 160 a felsős tanuló. A gyerekek 20 tanulócsoportban tanulnak, ebből 8 alsós, 9 felsős osztály és 3 a napközis csoport.

A felső tagozatban jól felszerelt szaktantermekben oktatunk. Számítástechnikai termünkben a tanítási órákon kívül 2 szakköri csoport használja délutánonként a gépeket, internet elérési lehetőséget biztosítunk nekik.

Az érdeklődő gyerekeket angol, német, vizuális kultúra, népi gyermekjátékok, matematika, origami, báb, kézműves, újságírás, versmondás, szép magyar beszéd, számítástechnika témákban tudjuk fejleszteni a tanórán kívüli iskolai, és pályázat segítségével megvalósuló szakkörökben.

A Napsugár Művészeti Iskola kihelyezett tagozata működik iskolánkban, ahol a gyerekeknek lehetősége van hangszeres zenét (zongora, gitár, furulya, fuvola) és társastáncot tanulni.

Sportolási lehetőségek nagyon jók. Településünk a környék legnagyobb tornacsarnokával rendelkezik. A 24 x 48 m a méretű teremben lehetőség van a mindennapos testnevelés kialakítására, a gyógytestnevelésre, versenyekre való felkészülésre, és a délutáni sportfoglalkozások színvonalas megtartására. Sportudvarunkon kézilabda, kosárlabda és futópálya áll a sportolni vágyók rendelkezésére.

A szabadidő hasznos eltöltésében nagy szerepet vállal a Diákönkormányzat. Hangulatos vetélkedők, Halloween-party, Mikulás klubdélutánok, karnevál és gyereknapi programok szervezésével teszik színesebbé az iskolai életet.

Minden tanévben részt vehetnek a gyerekek az osztályfőnökök által szervezett egy-, két- vagy háromnapos kirándulásokon, amelyek segítségével megismerkednek hazánk természeti és kulturális értékeivel.

Nyaranta táborozást szervezünk az érdeklődő tanulóknak. A balatoni és erdélyi táborozások során rendkívül sok kellemes élményre tehetnek szert.

Tanulóinknak – igény szerint – az önkormányzat által működtetett konyha biztosítja a napi háromszori étkezést. Az oktató-nevelő munka személyi és tárgyi feltételei rendelkezésre állnak.

Az iskolánkba járó gyerekek évek óta eredményesen szerepelnek a korosztályuknak meghirdetett tanulmányi, kulturális és sportversenyeken.