titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2019.10.14.  | Névnap: Helén   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Óvodai és bölcsődei beíratás 2019- 2020

Bölcsődei beíratás

 

Időpontjai: 2019. 05. 07-08.

08:00-17:00-ig

Helye: Beledi ÁMK Óvodája

9343 Beled, Vásártér utca 6.

 

Értesítem a Kedves Szülőket, hogy

az óvodával egy épületben

működik a bölcsődei csoport is.

 

A bölcsődei csoportba a gyermeket a 20. hét betöltése után vehetjük fel abban az esetben, ha az anyuka igazolást munkáltatójától amellyel bizonyítja, hogy valóban visszaállt dolgozni.

Ha a szülő nappali főiskolai/egyetemi tanulmányokat folytat akkor szükséges igazolnia, hogy mely nappali tagozatú felsőoktatási intézmény hallgatója. Szükség van emellett egy egészséges igazolásra is a védőnőtől, mely arról szól, hogy gyermekünk egészséges és közösségbe mehet. Szintén feltétel, hogy a szülő állandó beledi lakóhellyel rendelkező lakos legyen és életvitel szerűen beledi címen éljen.

 

Vannak gyermekek, akik előnyt élveznek a bölcsődei felvételkor (1997. évi XXXI. törvény 41.§)

A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani,
a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.

A gyermek bölcsődébe történő felvételét a védőnő, a házi gyermekorvos, a szociális, illetve a családgondozó, a gyermekjóléti szolgálat és a gyámhatóság is kezdeményezheti. Ehhez azonban a szülő hozzájárulására is szükség van.

Az állami bölcsikben általában az étkeztetésért kell fizetni. A fizetés az élelmezésvezető irodájában a hónap első két napján történik.

 

Kérjük a beiratkozáshoz hozzák magukkal:

 • a gyermek lakcímkártyája és együtt élő szülők esetében mindkét szülő lakcímkártyája, vagy egyedülálló szülő esetében az ö lakcímkártyája,

 • gyermek születési anyakönyvi kivonata

 • gyermek társadalombiztosítási azonosító jelet tartalmazó igazolvány másolata,

 • mindkét szülőtől a munkáltató igazolása a munkába állás időpontjáról és a munka napi időtartamáról (4, 6, 8 órás munkavégzés)

 • egyedülálló szülő esetében a válásról hozott bírósági végzés másolata és / vagy a gyermekelhelyezést rögzítő gyámhivatali határozat, egyéb esetekben a gyámhatóság által kibocsátott gyám-, illetve gondnokkirendelő határozat,

 • nappali egyetemi, főiskolai hallgató esetén hallgatói jogviszony igazolás és az ösztöndíj összegéről az oktatási intézmény igazolása,

 • igazolás a családi pótlék, a GYES, GYED, illetve a GYET, árvaellátás, stb. összegéről,

 • egyéb rendszeres pénzbeli ellátásról szóló igazolás,

 • a gyermek házi gyermekorvosa igazolása arra vonatkozóan, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható.

 • a gyermek egészségügyi kis könyve

 • gyermek egészséges igazolása (ehhez írószerboltban be kell szerezni egy C3354-6/A nyomtatványt, melyet a védőnőnek kell átadni)

   

A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványokért kérjük az óvodába jöjjenek be. ( bölcsődei ellátás iránti kérelem, munkáltatói igazolás).

 

 

Elérhetőségeink:

Telefonszám: 06 96/257-150

Mobilszám: 06 20/2870-193

Facebook: Beled Óvoda

 

 

Gerencsérné Németh Erika

intézményvezető

 

 

Óvodai beíratás

 

Időpontjai: 2019. 05. 07-08.

08:00-17:00-ig

Helye: Beledi ÁMK Óvoda

9343 Beled, Vásártér utca 6.

 


 

Beíratásra kerülnek a 2017. december 31-ig született gyermekek.

Beiratkozásra kérjük, hozzák magukkal:

 • Gyermek Születési Anyakönyvi kivonatát

 • Gyermek Egészségügyi kis könyvét

 • TAJ számát

 • Szülők telefonszámát

 • Lakcím kártyát

 

Elérhetőségeink:

Telefonszám: 06 96/257-150

Mobilszám: 06 20/2870-193

Facebook: Beled Óvoda

 

Gerencsérné Németh Erika

intézményvezető