titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2018.03.18.  | Névnap: Sándor   | Akadálymentésített oldal

„BURSA HUNGARICA 2018” ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

„BURSA HUNGARICA 2018” ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
 
Beled Város Önkormányzata meghirdeti a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT a 2018. évre.
 
Pályázati kiírásra az állandó beledi lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek „A” vagy „B” kategóriában.
 
„A” típusú pályázat:
 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
 
-           a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
-           doktori (PhD) képzésben vesz részt
-           kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
 
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.
 
A pályázat kötelező mellékletei:
 
  1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszonyigazolás a 2017/2018. tanév első felévéről.
 
Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt.
 
  1. Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (jövedelem igazolás)
 
„B” típusú pályázat
 
Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
 
a) a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
c.) és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
 
Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
 
-           a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
-           doktori (PhD) képzésben vesz részt
-           kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.
 
A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2018. évi felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2018/2019. tanévben ténylegesen megkezdik.
 
A pályázat kötelező mellékletei:
 
a.)       Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. (jövedelem igazolás)
 
A pályázat benyújtásának módja és határideje
 
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:
 
https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
 
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.
 
A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva, a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt Beled Város Önkormányzatához kell benyújtani (9343. Beled, Rákóczi u. 137.)
 
 
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2017. november 7. 16,00 óra
 
A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás Csizmazia Zsoltné igazgatási ügyintézőnél a Beled Város Önkormányzat 3. számú irodájában személyesen, illetve telefonon a 96/594-170-es számon kérhető.