titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2021.05.15.  | Névnap: Zsófia   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Birtokvédelmi kérelem

Illetékbélyeg (3000- HUF)
Birtokvédelmi kérelem
A kérelmező neve, lakcíme (jogi személy esetén székhelye), egyéb elérhetősége (telefon, e-mail)
(A kérelem benyújtására a birtoklásban akadályoztatott, birtokától megfosztott fél jogosult)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Az ellenérdekű fél (birtoksértő) neve, lakcíme (jogi személy esetén székhelye)
(A birtoksértést ténylegesen elkövető személy kerüljön megnevezésre)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Birtokvitával érintett ingatlan megjelölése (cím, hrsz), amely megalapozza a jegyző illetékességét.
......................................................................................................................................................
Birtoksértő magatartás helye/ ideje
(A birtoksértés elkövetésétől számított 1 éven belül a kérelem az illetékes jegyző hatáskörébe tartozik, egy éven túli birtoksértés esetén a bírósághoz lehet fordulni, folyamatosan elkövetett birtoksértés esetén annak kezdő időpontja az irányadó)
......................................................................................................................................................
Birtoksértő magatartás leírása:
(Kérem írja le az eredeti állapotot, valamint a sérelmezett magatartást követően fennálló állapotot is)
Tájékoztatom, hogy a birtoksértési ügyben a bizonyítás a kérelmező feladata, ennek alapján kérelme mellé csatolja az azt alátámasztó valamennyi bizonyítékot.
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Illetékbélyeg (3000- HUF)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
A jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelem
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Kelt, …………………………; …………….év…………hónap……..nap
…………………………………………………….aláírás


/editor_up/Birtokvedelmi_kerelem.pdf