titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.23.  | Névnap: Lenke   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Képviselő-testületi határozatok (jegyzőkönyvi-kivonatok) 2021.

2021.

POLGÁRMESTERI HATÁROZATOK

1/2021.(I.14.) Határozat - a polgármester 111/2020. határozatának módosítása
2/2021.(I.25.) Határozat - a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
3/2021.(I.25.) Határozat - Egyed 428 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése
4/2021.(I.25.) Határozat - Pályázati felhívás a beledi 267 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
5/2021.(I.27.) Határozat - Ismételt pályázati felhívás a BÁMK intézményvezetői pozíciójának betöltésére
6/2021.(I.27.) Határozat - Beled Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési maradvány korrekciós összegének elfogadása
7/2021.(I.27.) Határozat - Beledi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési maradvány korrekciós összegének elfogadása
8/2021.(I.27.) Határozat - A Beledi Általános Művelődési Központ 2019. évi költségvetési maradvány korrekciós összegének elfogadása
9/2021.(II.09.) Határozat - Iskolai körzethatárok meghatározása
10/2021.(II.22.) Határozat - A polgármester 4/2021.(I.25.) Határozatának módosítása
11/2021.(II.22.) Határozat - A Beled-IV. megnevezésű víziközmű rendszerek üzemeltetésére vonatkozó Bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadása
12/2021.(II.22.) Határozat - A Páli-SZV megnevezésű víziközmű rendszer üzemeltetésére vonatkozó Bérleti-üzemeltetési szerződés elfogadása
13/2021.(II.22.) Határozat - A Páli-SZV megnevezésű szennyvíz ellátás biztosítására szolgáló víziközmű rendszerre kötött megállapodás elfogadása
14/2021.(II.22.) Határozat - A Beled-IV. megnevezésű ivóvíz ellátás biztosítására szolgáló víziközmű rendszerre kötött megállapodás elfogadása
15/2021.(III.01.) Határozat - Az önkormányzat tulajdonában lévő beledi 971 hrsz-ú, természetben Beled, Rákóczi u. 152. szám alatti ingatlan bérbeadása
16/2021.(III.01.) Határozat - A Beled 1912 Sport Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme
17/2021.(III.01.) Határozat - A Kapuvári Sportegyesület Kyokushin Karate Szakosztály beledi csoportjának anyagi támogatás iránti kérelme
18/2021.(III.01.) Határozat - Beled Város Önkormányzata saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei a költségvetési évet követő három évben
19/2021.(III.09.) Határozat - Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című projekt keretében út-, és járdafelújításra
20/2021.(III.09.) Határozat - Döntés a Beledi Általános Művelődési Központ intézményvezetői pozíciójának betöltéséről
21/2021.(III.29.) Határozat - Döntés a Beled 74 hrsz-ú ingatlan értékesítése során a versenyeztetési eljárás mellőzéséről
22/2021.(III.29.) Határozat - A 3/2021.(I.25.) polgármesteri határozat módosítása
23/2021.(IV.08.) Határozat - Döntés térkő rendelésről
24/2021.(IV.12.) Határozat - Beszámoló az Egyesített Szociális Központ munkájáról
25/2021.(IV.15.) Határozat - Döntés a Magyar Falu Program keretében a beledi Művelődési Ház felújításáról
26/2021.(IV.15.) Határozat - Döntés a Magyar Falu Program keretében a beledi óvoda udvarban játszótéri eszközök felszereléséről
27/2021.(IV.15.) Határozat - Döntés a beledi Gyógyszertár felújításáról
28/2021.(IV.21.) Határozat - Döntés a Magyar Falu Program keretében a Temető járdafelújítási munkáinak elvégzéséről
29/2021.(IV.28.) Határozat - Az Önkormányzat tulajdonában lévő Beled, Füzes u. 4. szám alatti ingatlan bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
30/2021.(IV.28.) Határozat - Az Önkormányzat tulajdonában lévő Beled, Füzes u. 2. szám alatti ingatlan bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
31/2021.(IV.28.) Határozat - Az Önkormányzat tulajdonában lévő Beled, Rákóczi u. 5/XII. szám alatti ingatlan bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
32/2021.(IV.28.) Határozat - Az Önkormányzat tulajdonában lévő Beled, Rákóczi u. 158. szám (L1) alatti ingatlan bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
33/2021.(IV.28.) Határozat - Az Önkormányzat tulajdonában lévő Beled, Rákóczi u. 158. szám (L2) alatti ingatlan bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
34/2021.(IV.28.) Határozat - Az Önkormányzat tulajdonában lévő Beled, Rákóczi u. 140/2. szám alatti ingatlan bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
35/2021.(IV.28.) Határozat - Az Önkormányzat tulajdonában lévő Beled, Rákóczi u. 140/1. szám alatti ingatlan bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
36/2021.(IV.28.) Határozat - Az Önkormányzat tulajdonában lévő Beled, Rákóczi u. 158. szám alatti garázs bérleti jogviszonyának meghosszabbítása
37/2021.(V.11.) Határozat - A Beledi Gyógyszertár bérleti szerződésének módosítása
38/2021.(V.11.) Határozat - Önkormányzati tulajdonú lakás padlócseréjéhez hozzájárulás
39/2021.(V.27.) Határozat - Dancz Kálmán László körzeti megbízott jutalmazása
40/2021.(V.27.) Határozat - A 2020. évi Belső Ellenőrzési Jelentés elfogadása
41//2021.(V.27.) Határozat - Ismételt pályázati felhívás a beledi 267 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában
42/2021.(VI.11.) Határozat - A beledi 971 hrsz-ú földrészlet megosztása és a 971/2 hrsz-ú földrészlet értékesítése
43/2021.(VI.14.) Határozat - SPF Hungary Állateledel Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság kérelme településrendezési eszközök módosítására
44/2021.(VI.14.) Határozat - Településrendezési eszközök módosítása
45/2021.(VI.14.) Határozat - A Kapuvári Vizitársulat2021. évi önkéntes tagi támogatásáról

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK (Nyílt ülés)

1/2021.(VI.17.) Határozat - Napirendi pontokról
5/2021.(VI.17.) Határozat - A Beled, Arany J. u. 9. szám alatti ingatlan értékesítésére érkezett pályázatok elbírálása
6/2021.(VII.26.) Határozat - Napirendi pontok elfogadása
7/2021.(VII.26.) Határozat - Döntés a beledi 624 hrsz-ú Közép utca járdafelújításának kivitelezéséről
8/2021.(VII.26.) Határozat - Döntés a beledi 1146/2 és 1141 hrsz-ú Rákóczi u. útfelújításának kivitelezéséről
9/2021.(VII.26.) Határozat - Döntés szociális tűzifa pályázat benyújtásáról
10/2021.(VII.26.) Határozat - A Településrendezési Terv módosítása
11/2021.(VII.26.) Határozat - A polgármester jutalmazásának tárgyalása
12/2021.(VII.26.) Határozat - Döntés a beledi 732/7 hrsz-ú ingatlanon bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, valamint visszavásárlási jog törléséről
13/2021.(VII.26.) Határozat - Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási megállapodás módosításának elfogadása
14/2021.(VII.26.) Határozat - Kerékpáros pihenőhöz mellékhelyiség beszerzése
15/2021.(VII.26.) Határozat - Döntés a beledi Napköziotthonos konyha és étkező udvar felújításának kivitelezéséről
16/2021.(VII.26.) Határozat - Döntés a beledi Napköziotthonos konyha eszközbeszerzéséről
17/2021.(VII.26.) Határozat - Döntés a volt Betonáru irodaház bérleti szerződéséről
18/2021.(VIII.03.) Határozat - Napirendi pontokról
19/2021.(VIII.03.) Határozat - Döntés a beledi Művelődési Ház fűtés korszerűsítési és büfé kialakítási munkáira benyújtott ajánlatokról
20/2021.(VIII.03.) Határozat - Döntés a Játszótér mester Kft-vel kötött szerződés módosításáról
21/2021.(VIII.26.) Határozat - Napirendi pontokról
22/2021.(VIII.26.) Határozat - Döntés a vicai Faluház építési munkáira beérkezett árajánlatokról
23/2021.(VIII.26.) Határozat - Döntés konténeres duo WC beszerzéséről
24/2021.(VIII.26.) Határozat - Gyógyszertár felújtási munkáira kötött vállalkozási szerződés módosítása
25/2021.(VIII.26.) Határozat - Bérleti szerződés újratárgyalása (edzőterem)
26/2021.(IX.30.) Határozat - Napirendi pontokról
27/2021.(IX.30.) Határozat - Beled Város Önkormányzata 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelésének elfogadása
28/2021.(IX.30.) Határozat - Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról
29/2021.(IX.30.) Határozat - Döntés a KEHOP-1.2.1-18-2018-00148 számú projekt keretében rendezvényszervezésről szóló vállalkozói szerződés módosításáról
30/2021.(IX.30.) Határozat - Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő szántó művelési ágú ingatlanok bérleti szerződéséről
31/2021.(IX.30.) Határozat - Döntés „A remény hal meg utoljára” Alapítvány anyagi támogatás iránti kérelméről
32/2021.(IX.30.) Határozat - A Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
33/2021.(IX.30.) Határozat - Az Alpha Kavics és Homok Kft. Helyi Építési Szabályzat módosítás iránti kérelmének tárgyalása - az Önkormányzat és az Alpha Kavics és Homok Kft. közötti megállapodás elfogadása
34/2021.(IX.30.) Határozat - SPF Hungary Állateledel Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság kérelme településrendezési eszközök módosítására
35/2021.(IX.30.) Határozat - Döntés Beled Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének anyagi támogatás iránti kérelméről
36/2021.(IX.30.) Határozat - Tájékoztató fogorvosi ügyelet működtetéséről
37/2021.(IX.30.) Határozat - Döntés önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanra beérkező vételi szándékról
40/2021.(X.07.) Határozat - Napirendi pontokról
41/2021.(X.07.) Határozat - Döntés a Városnapi rendezvényekről
42/2021.(X.07.) Határozat - Szociális tűzifa szállítási szerződéstervezet elfogadása
43/2021.(X.07.) Határozat - Döntés az Anvalor Kft-vel kötött szerződés módosításáról (sütő-párolóberendezés)