titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.23.  | Névnap: Lenke   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

VÁROSUNK

A falu nevét az Osl nemzetségben gyakori Belud személynévtől kapta. Az okleveles források 1230-ban említik először. Középkori birtokosai az Osl nemzetségből leszármazott családok: Ostffyak, Csornaiak, Kanizsayak és a csornai prépostság.

1536-ban a Kanizsayak örökét a Nádasdyak vették át, majd 1681-től az Esterházyak ültek ebbe a birtokrészbe.

A XVII. század elején a Cziráky Mózes hatalmas birtokszerző lendületével megszerezte magának a község nagyobb felét, és megalkotta a Cziráky-birtoktestet. A fölaprózott nemesi ingatlanokon pedig a jobbágytalan, egytelkes nemesek kezdtek gyökeret verni.

Az 1594. évi török pusztítás ezt a falut is érintette, de az újjátelepítés hamarosan megindult.
Jelenleg Beled településrésze Vica, mely 1162-től datált település, malma már ekkor állt, ez volt adományozása tárgya. Vica 300 körüli létszámával 1983-ban olvadt be Beled Nagyközségbe. Vica évszázadokon át a patinás nevű Vicay család birtoka volt. Szorgalmas és becsületes népe élte a magyar falvak lakóinak küzdelmes életét. Földesurai békés, vallásos emberek voltak, jobbágyaik is ezt az utat járták.