titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.23.  | Névnap: Lenke   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Óvodai dajka álláshirdetés

Beledi Általános Művelődési Központ
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Beledi Általános Művelődési Központ

óvodai dajka

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Dajkai feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • Középfokú képesítés, óvodai dajka,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot tanúsító okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az annak megkéréséről szóló postai feladóvevény másolata
 • hozzájárulási nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 27.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Tóth Szilvia nyújt, a 96/257-150 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Beledi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (9343 Beled, Vásártér utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37/2022 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai dajka.
 • Személyesen: Tóthné Tóth Szilvia, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 •