titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.23.  | Névnap: Lenke   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Álláshirdetés pénzügyi vezető munkakör betöltésére

A Beledi Közös Önkormányzati Hivatal
                           
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

pénzügyi vezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2 év-re szól.
A munkavégzés helye:
 
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi u. 137.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
A pénzügyi igazgatás önkormányzati feladatainak irányítása, felügyelete. Az önkormányzat pénzügyi vonatkozású döntéseinek előkészítése. A gazdasági szervezetbe tartozó pénzügyi ügyintézők tevékenységének irányítása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet (továbbiakban: Ávr.) 11. pontjában meghatározott feladatok ellátása, így különösen az önkormányzati intézmények vonatkozásában a költségvetési tervezési, végrehajtási munkafolyamatok koordinálása, az előirányzat felhasználásainak/módosításainak ellenőrzése, a jogszabályban meghatározott adatszolgáltatások és beszámolók elkészítésének irányítása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma
7 fő
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • felsőfokú végzettség és az Ávr. 12. § (1) bekezdése alapján:
 • a 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 12.§ -a szerinti képesítési előírásoknak történő megfelelés
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 
 • költségvetési szervnél szerzett szakmai tapasztalat
 • ASP szakrendszer felhasználó szintű ismerete
 • Közigazgatási alapvizsga/szakvizsga
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megigénylését igazoló dokumentum hitelese másolata
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • az iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumok hiteles másolata
 • nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • nyilatkozat hat havi próbaidő vállalásáról
 
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. február1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Németh Miklós aljegyző nyújt, a 0696/594-170 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•      Postai úton, a pályázatnak a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi út 137. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2293/2020 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi vezető.
•     Személyesen: dr. Gál László jegyzőnél, dr. Németh Miklós aljegyzőnél (9343 Beled, Rákóczi u. 137.)
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021.január 22.