titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.06.18.  | Névnap: Arnold   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Álláshirdetés pedagógiai asszisztens

Beledi Általános Művelődési Központ
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Beledi Általános Művelődési Központ

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Pedagógiai munkával összefüggő feladatok, nevelőmunka segítése, adminisztratív teendők.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • Középiskola/gimnázium,
 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Munkaköri alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • pedagógiai asszisztensi végzettség
Elvárt kompetenciák:
 • Jó szintű Precíz, igényes, önálló munkavégzés, változásokhoz való pozitív hozzáállás,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másokata
 • 3 hónapnál nem régebbi, eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt
 • a pályázó által aláírt nyilatkozat arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 13.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Tóth Szilvia intézményvezető nyújt, a 96/257-150 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Beledi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (9343 Beled, Vásártér utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 131/2021 , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.
 • Személyesen: Tóthné Tóth Szilvia, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 17.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.beled.hu