titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.23.  | Névnap: Lenke   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Pénzügyi ügyintéző álláshirdetés

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal
                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Beledi Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Önkormányzati és intézményi munkaügyi feladatok elvégzése; KIRA program használata; közfoglalkoztatással kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása; utalások, számlázások végzése; házipénztári feladatok ellátása; támogatások és igénylések elkészítése; nyilvántartások vezetése; éves költségvetés készítésében való közreműködés
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, 29/2012.(III.7.) Korm. rendelet 1.melléklet 19.pontja II. besorolású osztályára vonatkozó képesítési követelmények szerinti megfelelés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 6 hónap próbaidő vállalása
Elvárt kompetenciák:
 • Kiváló szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, precíz munkavézés, terhelhetőség, ,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formátumú szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok
 • a pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igényléséről szóló igazolás
 • pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
 • nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rauchné Király Zsuzsanna jegyző nyújt, a 96/594-170 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi utca 137. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/2063/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.
 • Személyesen: Rauchné Király Zsuzsanna jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 3.