titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.06.18.  | Névnap: Arnold   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Pályázatot hirdet Beledi Általános Művelődési Központ Óvoda 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére

Beledi Általános Művelődési Központ
                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Beledi Általános Művelődési Központ
Óvoda

2 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Segítse elő az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok csökkentését, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Nevelőtestületi munkában való aktív részvétel. Kapcsolattartás a szülőkkel, az óvodához kapcsolódó intézményekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Főiskola, óvodapedagógus,
•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•         büntetlen előélet
•         cselekvőképesség
•         magyar állampolgárság
•         erkölcsi bizonyítvány
•         önéletrajz
•         szakmai tapasztalat
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         Főiskola, fejlesztő pedagógus/tehetségfejlesztő szakvégzettség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         fényképes szakmai önéletrajz
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•         iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
•         Pályázó nyilatkozata a 3 hónap próbaidő vállalásáról
•         Nyilatkozat az összeférhetetlenségről, és arról, hogy a személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. június 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerencsérné Németh Erika nyújt, a 0620/287-0193 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Beledi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (9343 Beled, Vásártér utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 41/2019 , valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.  
•         Elektronikus úton Gerencsérné Németh Erika részére a belediovi@kapulan.hu E-mail címen keresztül
•         Személyesen: Gerencsérné Németh Erika, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6. .  
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 22.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         www.beled.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 8.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.