titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2023.09.24.  | Névnap: Gellért   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Pályázatot hirdet Beledi Általános Művelődési Központ Óvodai dajka munkakör betöltésére.

Beledi Általános Művelődési Központ
                           
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Beledi Általános Művelődési Központ

Óvodai dajka

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodai dajka munkakörrel összefüggő feladatok ellátása
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
•         Középfokú képesítés, Óvodai dajka képesítés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         Önéletrajz
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•         Érvényes egészségügyi alkalmasság
•         Iskolai végzettséget igazoló iratok
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. február 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerencsérné Németh Erika nyújt, a 0620/287-0193 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Személyesen: Gerencsérné Németh Erika, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         www.beled.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. december 9.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.