titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.23.  | Névnap: Lenke   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Pályázatot hirdet Beledi Közös Önkormányzati Hivatal informatikus és adatvédelmi tisztviselő munkakör betöltésére.

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal
 
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Beledi Közös Önkormányzati Hivatal
informatikus és adatvédelmi tisztviselő
munkakör betöltésére.
 
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137.
Ellátandó feladatok:
számítógépek, munkaállomások teljes körű üzemeltetése, karbantartása a közös hivatalhoz tartozó településeken és azok intézményeiben ; Hardver hibák javítása; új munkaállomások beüzemelése; esetlegesen újratelepítése ;informatikai fejlesztések előkészítése; felmérése; tűzfal üzemeltetése ; kapcsolattartás az önkormányzatok és a szolgáltatók között a vonalas és mobiltelefon rendszereknél ; közreműködés a pályázatok technikai feltételeinek biztosításában ,az önkormányzatoknál használt különféle számítógépes programok zavartalan működésének biztosítása ;a városi rendezvények lebonyolításához a technikai háttér ellátása; ASP települési portál és a közös hivatalt alkotó önkormányzatok honlapjának kezelése; adatvédelmi tisztviselőként tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére az adatvédelmi rendelet szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban; ellenőrzi az általános adatvédelmi rendeletnek, továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályinak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben résztvevő személyzet képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is; kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését; együttműködik a felügyeleti hatósággal; az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolattartóként szolgál a felügyeleti hatóság felé, valamint adott esetben bármely egyéb kérdésben konzultációt folytat vele
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Rendszergazda és adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
 
                      
Pályázati feltételek:
•         Magyar állampolgárság,
•         Cselekvőképesség,
•         Büntetlen előélet,
•         Középiskola/gimnázium, informatikus,
•         B kategóriás jogosítvány,
•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•         adatvédelem területén szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         informatika területén szerzett szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
•         Közigazgatási alap- vagy szakvizsga
Elvárt kompetenciák:
•         kiemelkedő problémamegoldó képesség,
•         együttműködő képesség,
•         kommunikációs készség,
•         kiemelkedő szakmai tudás,
•         kiváló szintű önálló munkavégzés,
•         kiváló szintű precíz munkavégzés,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•         Fényképes, szakmai önéletrajz
•         Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
•         Nyilatkozat az összeférhetetlenségről és arról, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
•         A pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról
•         A pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gál László nyújt, a 96/594-174 -os telefonszámon.
 
 
 
A pályázatok benyújtásának módja:
•         Postai úton, a pályázatnak a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi utca 137. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1830-1/2019 , valamint a munkakör megnevezését: informatikus és adatvédelmi tisztviselő.
•         Személyesen: Dr. Gál László jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•         www.beled.hu
•         Beledi hírlap