titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.17.  | Névnap: Endre   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Pályázati Felhívás Beled Város Önkormányzatának Polgármestere az önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012(X.10) rendeletében foglaltaknak megfelelően nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Felhívás
 
Beled Város Önkormányzatának Polgármestere az önkormányzati vagyonról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 16/2012 (X.10.) rendeletében foglaltaknak megfelelően
nyilvános pályázati felhívást tesz közzé az alábbi, Beled Város Önkormányzatának 1/1 tulajdonában lévő ingatlan értékesítésére:
 
 1. Pályázat kiírója Beled Város Önkormányzata (9343 Beled, Rákóczi utca 137.)
 2. Pályázat célja: ingatlan értékesítése
 3. Pályázat jellege: nyilvános pályázat
 4. Pályázat tárgya:
 • Beled 267 hrsz-ú, természetben 9343 Beled, Arany János utca 9. szám alatt található
 • 1546 m2 alapterületű telken elhelyezkedő
 • műszakilag jó állapotban lévő teljesen közművesített (víz, villany, gáz, szennyvíz) 110  m2 alapterületű lakóház valamint az ahhoz tartozó 60 m2 alapterületű melléképület
 • ingatlan jellege: lakóház
 
 1. Az ingatlan kikiáltási ára : bruttó 10.800.000 (tízmillió-nyolcszázezer) Ft
 2. Az ajánlatok benyújtásának helye: Beledi Közös Önkormányzati Hivatal (9343 Beled, Rákóczi utca 137.)
 3. Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlatokat zárt borítékban 1 példányban kell benyújtani. A borítékon az alábbi szöveget kell feltüntetni : „ Ajánlat a Beled 267 hrsz-ú ingatlan értékesítésére”
 4. Az ajánlat tartalmi elemei. Az ajánlatoknak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, címét/székhelyét, az ajánlattevő által megajánlott árat, valamint nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja
 5. Ajánlati kötöttség: Az ajánlattevő ajánlatához 60 napig kötve van, amely a pályázat benyújtására nyitva álló határidő leteltekor kezdődik.
 6. Pályázati biztosíték: az ajánlatok benyújtása során a kiíró pályázati biztosítékot nem kér
 7. Pályázat elbírálása: a pályázatok elbírálásának szempontjai: a legmagasabb ajánlati ár
 8. Ajánlatok benyújtásának határideje: Az ajánlatok 2021. március 31. 16:00 óráig nyújthatóak be a Beledi Közös Önkormányzati Hivatalnál (9343 Beled, Rákóczi u. 137.)
 9. A pályázatok felbontásának módja: A benyújtott ajánlatok zártkörűen kerülnek felbontásra
 10. Pályázatok elbírálása: A pályázatok kérdésében a döntést Beled Város Önkormányzatának képviselő testülete (veszélyhelyzeti jogrend fennállása esetén : Beled Város Polgármestere) hozza meg 2021.április 15. napjáig 
 11. Eredményhirdetés: az eredményhirdetés várható időpontja: 2021. április 16.
 
 
 
 
 
 
 1. Egyéb rendelkezések:
 • A kiíró fenntartja magának jogot, hogy egyetlen ajánlattevővel sem köt szerződést és a pályázatot – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek minősítse
 • A pályázat kiírása 2021. február 22. napján Beled Város Önkormányzatának honlapján, hirdetőtábláján kerül meghirdetésre
 • A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény rendelkezései alapján a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg, ezért a szerződéskötés feltétele, hogy az Állam mint jogosult ezen jogával nem él
 
 • Az ingatlan megtekintésére a lenti elérhetőségeken, vagy személyesen történt előzetes egyeztetést követően van lehetőség.
Központi szám: 0696/597-170
Polgármester:0630/902 7581