titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.25.  | Névnap: Kristóf   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Beled Város Önkormányzata az EFOP-1.5.2-16-2017-00023 projekt asszisztens


 

Beled Város Önkormányzata

Major Jenő polgármester
Cím:                H-9343 Beled, Rákóczi u. 137.
Tel/Fax:          96/ 594-173, 96/594-185
E-mail:            polgarmester@beledhivatal.eu
 
  Tárgy: Pályázat projekt asszisztens munkakör betöltésére
 
Pályázati Felhívás
 
Beled Város Önkormányzata az EFOP-1.5.2-16-2017-00023 azonosítószámú Beled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése tárgyú Európai Uniós projekt megvalósításához
projekt asszisztensi munkakör 
betöltésére pályázatot hirdet.
A jogviszony időtartama: határozott idejű 24 hónap
Foglalkoztatás jellege: heti 20 óra megbízási jogviszonnyal
Munkavégzés helye: 9343 Beled, Rákóczi u. 137.
A munkakör betöltője által ellátandó feladatok:
 • a pályázati projekttel kapcsolatban felmerült munkafolyamat elvégzése
 • a projekt határidőre történő lebonyolításának koordinálása
 • kapcsolattartás a közreműködő szervezettel
 • A támogatási szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően előrehaladási jelentéseket tesz, információt nyújt, és az ellenőrzési jogköröket biztosítja, továbbá a projekt dokumentációt biztosítja.
 • Koordinálja a projekt kockázatelemzését, kockázat- és változáskezelését.
 • Koordinálja és kontrollálja a vállalkozási szerződésekben foglaltak határidőre történő teljesülését, teljesítés esetén koordinálja a teljesítésigazolási és kifizetési folyamatot.
 • Biztosítja a kommunikációs és PR munkához szükséges információkat a projekt előrehaladásával és kockázataival kapcsolatban.
 • Részt vesz a projektet érintő szakmai és vezetői megbeszélésen.
 • Felügyeli a beszerzési eljárásokat.
 • Felelős a nyertes szállítókkal kötendő szerződések megkötéséért, a teljesítésigazolások kiállíttatásáért.
 •  Felel a projekt határidőn belüli, költségkereten belüli és az előre meghatározott minőségi kritériumokon belüli, azaz a projekt támogatási szerződése szerinti eredményes megvalósításért az alábbiak szerint:
 • Felelős a projekt nyilvánosságot biztosító, esélyegyenlőségi és fenntarthatósági vállalásainak teljesüléséért;
 • A nyilvánosságot biztosító tevékenységek elvégzését figyelemmel kíséri és ellenőrzi,
Illetmény, juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra az EFOP -1.5.2-16-2017-00023 azonosítószámú projektben meghatározott összeg rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • végzettség: a felsoroltak közül bármelyik: igazgatásszervező, humánerőforrás menedzser, humánszervező, közgazdász, szociális igazgatás szakirányú végzettség
 • Előnyt jelent: szakmai tapasztalat, B kategóriás jogosítvány
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
            A munkakör legkorábban 2018. 03. 01. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2018. 02.15.
A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen. A pályázatnak a Beled Város Önkormányzata címére történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi u. 137.)
Kérjük a borítékon feltüntetni az EFOP-1.5.2-16-2017-00023 azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: projekt asszisztens.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. 02. 20.
 
A pályázat benyújtásával kapcsolatban további információt,
Major Jenő Beled Város polgármestere nyújt a +36 20 805 54 05 telefonszámokon vagy a polgarmester@beledhivatal.eu email címen.


 
 
Major Jenő
polgármester