titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.23.  | Névnap: Lenke   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Közbiztonsági és személyügyi referens - Álláshirdetés

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal

                           
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal
 
közbiztonsági és személyügyi referens
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. számú melléklet I/8. pont: honvédelmi igazgatási, tervezési, szervezési feladatkör 1. számú melléklet II/1. pont: foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatok

Ellátandó feladatok:
Védelmi igazgatási, honvédelmi feladatkör, személyügyi, munkaügyi adatgyűjtés, rögzítés, rendezés, összesítés, adatszolgáltatatás a kormányhivatalok és egyéb központi szervek felé, teljesítményértékeléssel kapcsolatos előkészítő feladatok ellátása, köztisztviselők személyi iratainak rendezése, képzések, továbbképzések előkészítése, honlap szerkesztése, naprakészségének biztosítása, civil szervezetekkel való kapcsolattartás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben meghatározott polgármesteri feladatokban történő közreműködés. A köztisztviselők foglalkoztatásával kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető szociális juttatásokról szóló helyi önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Legalább középfokú végzettség
 • 6 hónap próbaidő vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • kiváló szintű szóbeli és írásbeli kommunikációs kézség, precíz munkavégzés, terhelhetőség
 • közigazgatási szervnél szerzett gyakorlati tapasztalat
 • kiváló szintű gyakorlott MS Office (irodai alkalmazások)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti formátumú szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata
 • a pályázó nyilatkozata a 6 hónap próbaidő vállalásáról
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű)
 • a pályázó nyilatkozata az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról
 • nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 26.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gál László jegyző nyújt, a 06-96-594-170 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi utca 137. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 01-1404/2017. , valamint a munkakör megnevezését: közbiztonsági és személyügyi referens.
 • Személyesen: Dr. Gál László jegyző, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.beled.hu - 2017. június 26.
 • Hirdetőtáblák - 2017. június 26.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.beled.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. június 26.
A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.