titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.23.  | Névnap: Lenke   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Kisgyermeknevelő álláshirdetés!

Beledi Általános Művelődési Központ
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Beledi Általános Művelődési Központ
Bölcsőde

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.törvény és annak végrehajtásáról szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendeletének bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó kisgyermeknevelő feladatok.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • Középfokú képesítés, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2.melléklete szerinti képesítés,
 • nem áll fenn vele szemben gyermekek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény elleni eljárás, ill. nem szünetel a szülői felügyeleti joga a gyermekek átmeneti nevelésbe vétele miatt, ill. a szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerős ítélettel nem szüntette meg
 • 3 hónap próbaidő vállalása
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • helyismeret
Elvárt kompetenciák:
 • Kiváló szintű önálló, precíz munkavégzés,
 • Kiváló szintű nagyfokú tolerancia,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • egészségügyi alkalmasság igazolása
 • iskolai végzettséget/ képesítést igazoló okiratok másolata
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. tv. 10/A.§-ának (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak igénylését igazoló dokumentum)
 • nyilatkozat 3 hónap próbaidő vállalásáról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Tóth Szilvia intézményvezető nyújt, a 96/257-150 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Beledi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (9343 Beled, Vásártér utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 180/2021 , valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.
 • Személyesen: Tóthné Tóth Szilvia, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 30.