titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.23.  | Névnap: Lenke   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Bölcsődei dajka álláshirdetés!

Beledi Általános Művelődési Központ
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Beledi Általános Művelődési Központ
Bölcsőde

bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A bölcsődei dajka feladatok ellátása a hatályos jogszabályok, a Helyi Nevelési Program és a munkaköri leírásnak megfelelően.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • Középfokú képesítés, bölcsődei dajka végzettség,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • egészségügyi alkalmasság
 • 3 hónap próbaidő vállalása
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Szakmai önéletrajz
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum
 • nyilatkozat 3 hónap próbaidő vállalásáról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. január 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Tóth Szilvia intézményvezető nyújt, a 96/257-150 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Beledi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (9343 Beled, Vásártér utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 193/2021 , valamint a munkakör megnevezését: bölcsődei dajka.
 • Személyesen: Tóthné Tóth Szilvia, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 23.