titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.06.18.  | Névnap: Arnold   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Beledi Általános Művelődési Központ Művelődési Ház művelődésszervező munkakör betöltésére.

Beledi Általános Művelődési Központ
                       
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Beledi Általános Művelődési Központ
Művelődési Ház

művelődésszervező

munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A város közművelődési feladatainak teljes körű ellátása, az állandó és egyszeri városi rendezvények szervezése és lebonyolítása. Adminisztráció. Az önkormányzati intézményekkel és a településen működő civil szervezetekkel való kapcsolattartás .A város közművelődési igényeinek felmérése, művészeti értékeinek feltárása, megismertetése, a helyi közművelődési szokások gondozása. Ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása. A vonatkozó szakmai követelmények és a munkaköri leírás szerinti feladatok szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • Főiskola, művelődésszervező,
 • közművelődés területén szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • egészségügyi alkalmasság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Főiskola, Művelődésszervező,
 • közművelődés területén szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
 • Jó szintű Kommunikációs készség,
 • Jó szintű Szervezési készség,
 • Jó szintű Írásbeli és szóbeli kommunikáció,
 • Jó szintű Kreativitás,
 • Jó szintű Probléma megoldó és konfliktuskezelő készség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Fényképes szakmai önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Pályázó nyilatkozata a 3 hónap próbaidő vállalásáról
 • Nyilatkozat az összeférhetetlenségről, és arról, hogy a személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 18.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gerencsérné Németh Erika nyújt, a 0620/287-0193 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Beledi Általános Művelődési Központ címére történő megküldésével (9343 Beled, Vásártér utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 103/2018 , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező
 • Személyesen: Gerencsérné Németh Erika, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Vásártér utca 6.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 20.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.beled.hu - 2018. november 26.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 26.
A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.