titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.23.  | Névnap: Lenke   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Beledi Közös Önkormányzati Hivatal aljegyző munkakör betöltésére.

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal
                       
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Beledi Közös Önkormányzati Hivatal

aljegyző

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása által meghatározottak szerint, továbbá a jegyző helyettesítése. Alkalmasság esetén a jegyző nyugdíjazása után (5 hónap múlva) a jegyzői feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés ,
 • Legalább 2 évi közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • 3 hónap próbaidő vállalása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Közigazgatási munkakörben szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat, ASP rendszer ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Fényképpel ellátott önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthessenek
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • Nyilatkozat, hogy vele szemben nem áll fenn munkaköri összeférhetetlenség kinevezése esetén és nem áll hivatalvesztés, fegyelmi büntetés alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható
 • Nyilatkozat a 3 hónap próbaidő vállalásáról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2020. szeptember 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 25.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Gál László nyújt, a 0630/348-0243 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi utca 137. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/1306/2020 , valamint a munkakör megnevezését: aljegyző.
 • Elektronikus úton Dr. Gál László részére a jegyzo@beledhivatal.eu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Dr. Gál László, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. július 10.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www. beled.hu
 • Rábaköz Press
 • Rábaközi Magazin