titkarsag@beledhivatal.eu |  Dátum: 2024.07.23.  | Névnap: Lenke   | Akadálymentésített oldal


Elnyert Pályázatok

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Beledi Közös Önkormányzati Hivatal

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal
                           
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Beledi Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 81. § (1) és (3) bekezdésében, valamint az egyéb jogszabályokban a jegyző számára meghatározott feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:

Beledi Közös Önkormányzati Hivatal valamint Rábakecöl, Répceszemere, Dénesfa, Edve és Vásárosfalu Önkormányzatainál ügyfélszolgálati irodák
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 15 fő
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 
 
                       
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség és jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés , ,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Jegyzői vagy aljegyzői gyakorlat
 • Önálló, precíz munkavégzési képesség, nagyfokú terhelhetőség
 • Kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Fényképpel ellátott önéletrajz a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában résztvevő személyek a teljes pályázati iratanyagba betekinthessenek
 • Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • Nyilatkozat, hogy vele szemben nem áll fenn munkaköri összeférhetetlenség kinevezése esetén és nem áll hivatalvesztés, fegyelmi büntetés alatt, amely miatt államigazgatási szervnél nem alkalmazható
 • Nyilatkozat a 6 hónap próbaidő vállalásáról
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 29.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Németh Miklós nyújt, a 96/594-174 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9343 Beled, Rákóczi utca 137. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/633-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
 • Elektronikus úton Dr. Németh Miklós részére a dr.nemeth.miklos@beledhivatal.eu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Dr. Németh Miklós, Győr-Moson-Sopron megye, 9343 Beled, Rákóczi utca 137. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 • www.beled.hu
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. február 26.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.